Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Formularz2018

Rezerwacje grupowe przyjmujemy drogą mailową przez system rezerwacyjny SimplyBook: 

https://obserwatorium.simplybook.it/v2/

 

Aby wybrać odległy termin usługi należy kliknąć na żółtą datę (zaznaczoną czerwonym kółkiem na poniższym przykładowym rysunku) co spowoduje rozwinięcie kalendarza i ułatwienie wyboru daty.