Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego jest organizacją pozarządową wspierającą Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i współrealizującą strategię jego rozwoju.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK to uzdolnieni studenci i naukowcy światowej klasy. Tu kształcą się nie tylko fizycy i astronomowie, ale również specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej, automatyki i robotyki, technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), informatycy i projektanci najnowocześniejszych technologii, wynalazcy i konstruktorzy. To tutaj budujemy podstawy rozwoju przyszłych technologii, także tych najnowocześniejszych: technologii kwantowych i nanotechnologi.

Wiedza jest zasobem, którego umiejętne wykorzystanie jest źródłem postępu cywilizacyjnego. Dlatego inwestycja w ludzi i w naukę jest inwestycją w przyszłość nas wszystkich.

Kim są nasi ludzie?

To specjaliści światowej klasy o międzynarodowej renomie, potrafiący rozwiązywać problemy z wykorzystaniem wiedzy z różnych obszarów nauki. Są kreatywni, zdolni i pracowici oraz co najważniejsze skuteczni w swoich działaniach.