Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Stypendium NIKONA dla doktoranta

Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego NIKONA

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ma przyjemność ogłosić zwycięzcę kolejnego konkursu stypendialnego. Stypendystą został Kamil Ciszak doktorant I roku WFAiIS prowadzący badania z dziedziny spektroskopii optycznej nanostruktur. Stypendium w wysokości 12 000 zł zostało ufundowane przez Fundację dzięki współpracy z przedstawicielem producenta mikroskopów NIKON, firmę Precoptic w Warszawie. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ogłosiła konkurs stypendialny adresowany do doktorantów I roku, zainteresowanych badaniami z dziedziny spektroskopii optycznej nanostruktur. Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy ocenie kandydatów był entuzjazm do pracy naukowej oraz dotychczasowe osiągnięcia w działalności naukowej, w szczególności publikacje i prezentacje na konferencjach. Doświadczenie w obszarach badawczych związanych z nanotechnologia, spektroskopią i mikroskopią optyczną, oraz fotosyntezą było niewątpliwym atutem.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło 30 września 2011 r.