Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec edycja III

Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec edycja III

 

„Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec edycja III” to projekt, którego celem jest pobudzenie ciekawości i zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi. Doświadczeni animatorzy pokazując proste, ale bardzo ciekawe doświadczenia przyrodnicze, zachęcając przedszkolaki do samodzielnego eksperymentowania i obserwacji otaczającego świata. Prelekcje kierowane są do min. 10 osobowych grup dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) z  przedszkoli,  oddziałów  oraz  punktów przedszkolnych znajdujących się na obszarach wiejskich (według definicji GUS*) województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w akcji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w projekcie należy zadzwonić w dniu 25 kwietnia  2016 w godzinach od 10:00 – 15:00 pod numer telefonu +48 796 793 189. Warunkiem  przyjęcia  zgłoszenia  będzie  dostosowanie  się  do  daty  i  godziny  oznaczonej  jako termin rekrutacji oraz podanie następujących danych:

- Nazwa przedszkola/ punktu przedszkolnego/ oddziału

- Adres placówki

- Powiat

- Osoba zgłaszająca

- Osoba do kontaktu

- Telefon kontaktowy

- Adres mailowy 

W projekcie mogą uczestniczyć placówki z poprzednich edycji programu.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Lista ustalana jest na podstawie kolejności otrzymanych telefonów według powiatów. Oznacza to, że do projektu zakwalifikują się po dwie pierwsze zgłoszone placówki wiejskie z każdego powiatu (38 placówek). Pozostałe 2 ośrodki zostaną  dobrane  na  zasadzie  kolejności  otrzymanych  telefonów  (zasada  kto  pierwszy  ten lepszy).

Inicjatorem i organizatorem jest Wydział  Projektów  Edukacyjnych  i  Stypendiów  w  Departamencie  Edukacji Urzędu  Marszałkowskiego  w  Toruniu.  Wykonawcą  Projektu  jest  Fundacja  Aleksandra  Jabłońskiego z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 5/7, 87-100 Toruń. 

 Szczegóły dotyczące programu Prelekcji oraz dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Prelekcji.

*Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko-wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.prawdź, czy twoja placówka znajduje się na terenie wiejskim według GUS: http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa