Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu "Olimpijczycy"

 

Informujemy, że ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Olimpijczycy" został rozstrzygnięty. 

W dniu 19 lipca 2017 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr. hab. Anna Bartkiewicz (prodziekan ds. studentów)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • prof. dr hab. Jarosław Zaremba

wraz z delegatem Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA.) dr. Pawłem Neumannem dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń.

 

Po dyskusji oraz uwzględnieniu pkt. 7.2 regulaminu Konkursu (skala od 0 do 20 pkt. oraz dodatkowe 5 pkt. dla kandydatów zamierzających podjąć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna) Komisja przedstawiła Zarządowi FAJ następującą listę rankingową:


1. miejsce Agata Wojciechowska - absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (16,0+5 pkt.)

2. miejsce Sławomir Koralewski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy (14,5+5 pkt.)

3. miejsce Michał Żebrowski - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (9,0+5 pkt.)

4. miejsce Krzysztof Lisiecki - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka 
w Radziejowie (13,5+0 pkt.)


Członkowie Komisji i przedstawiciel TZMO biorąc po uwagę punkt 7.4b regulaminu Konkursu zaproponowali jednakową kwotę stypendium dla miejsc III i IV ze względu na bardzo zbliżoną liczbę punktów.

Podsumowując Komisja proponuje przyznanie czterech stypendiów w następujących wysokościach: 1500 zł (I miejsce), 1300 zł (II miejsce) i 1000 zł (miejsca III i IV).

 

Każdy z Laureatów Konkursu zostanie nagrodzony dziesięciomiesięcznym stypendium naukowym, wypłacanym od października 2017 r. do lipca 2018 r. Całkowita pula środków przeznaczonych na stypendia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 000 zł, z czego 30 000 zł pochodzi ze środków własnych Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, a 18 000 zł zostało ufundowane przez TZMO SA. Realizacja nagrody (pozyskanie stypendium) uwarunkowana jest podjęciem i kontynuowaniem studiów na WFAiIS UMK na kierunku zadeklarowanym w zgłoszeniu konkursowym przez laureata w roku akademickim 2017/2018.

 

Zwycięzcom gratulujemy!