Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> TZMO-Automatyka

 

Konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka"

dla studentów kierunków inżynierskich zainteresowanych kontynuacją nauki

na drugim stopniu  studiów WFAiIS UMK w Toruniu 

 

Informujemy, że dnia 25 października 2017 zostanie ogłoszony konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka" adresowany dla studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowić będą cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 27 000 zł każde, przyznane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Sponsorem nagród w konkursie (stypendiów) o łącznej wysokości 108 000 zł jest spółka Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO SA).

Udział w Konkursie polegać będzie na przedstawieniu prezentacji na temat związany z zastosowaniami współczesnych rozwiązań automatyki i robotyki w przemyśle (na wybranym przykładzie, ewentualnie przykładach) lub przedstawieniu raportu z prowadzonych prac badawczych w zakresie realizowanej pracy inżynierskiej, względnie innych badań prowadzonych przez uczestnika, które nawiązują do tematyki Konkursu.

Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie będzie przesłanie jednostronicowego abstraktu planowanego wystąpienia oraz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) wraz z życiorysem, opisem dotychczasowych osiągnięć oraz planowanych kierunkach rozwoju uczestnika. Osoby zakwalifikowane do finału przedstawią w nim ustne prezentacje.

Wymagania wobec kandydata:

i)          Kandydat jest studentem 7. semestru studiów WFAiIS na kierunku automatyka i robotyka, fizyka techniczna lub informatyka stosowana.

ii)         Minimalna łączna średnia ocen uzyskana przez kandydata podczas nauki na pierwszym stopniu studiów w okresie 3 lat (semestry od 1. do 6.) wyniosła 4.0.

 

Terminarz:

  • ogłoszenie Konkursu: 25 października 2017 r. 
  • nabór zgłoszeń: 30 listopada 2017 r.
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2017 r.
  • ogłoszenie listy finalistów: 20 grudnia 2017 r.

 

Regulamin Konkursu zostanie opublikowany 25 października wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Pytnia prosimy kierować na adres: kontakt@fizyka.umk.pl.