Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> TZMO finał

Wyniki konkursu "Stypendia TZMO - Automatyka"

 

Informujemy, że finał konkursu studentów kierunków inżynierskich WFAiIS "Stypendia TZMO-Automatyka" został rozstrzygnięty. 

W dniu 11 stycznia 2018 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się finał konkursu „Stypendia TZMO - Automatyka”, podczas którego finaliści przedstawili prezentacje na temat związany z zastosowaniami współczesnych rozwiązań automatyki i robotyki w przemyśle.

Komisja w składzie:

  • dr hab. Rafał Adamczak (kierownik Katedry Informatyki Stosowanej)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK

wraz z Prezesem Zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego dr Justyną Cembrzyńską wysłuchała następujących prezentacji:

  • „Zastosowanie sensorów w przemyśle” autor: Weronika Wojciechowska
  • „Rozproszone systemy sterowania na przykładzie PCS7 Braumat” autor: Arkadiusz Przydział
  • „Systemy SCADA” autor: Mateusz Kaczan.

 

Po dyskusji uwzględniającej pkt. 9ii podpunkt d regulaminu Konkursu (skala od 0 do 20 pkt.) oraz pkt. 9ii podpunkt e regulaminu Konkursu (uwzględnienie liczby punktów uzyskanych przez finalistów na etapie eliminacji) Komisja wskazała laureatów Konkursu:

1 miejsce Weronika Wojciechowska

2 miejsce Mateusz Kaczan

3 miejsce Arkadiusz Przydział

 

Nagrodę stanowią trzy stypendia naukowe w wysokości 27 000 zł każde, przyznawane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Realizacja nagrody uwarunkowana jest kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności wskazanych w regulaminie konkursu.


Laureatom gratulujemy!