Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> TZMO

FAJ ogłasza konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka"

dla studentów kierunków inżynierskich zainteresowanych kontynuacją nauki

na drugim stopniu studiów WFAiIS UMK w Toruniu 

 

Konkurs adresowany jest do studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości 27 000 zł brutto każde, przyznawane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Całkowita pula środków przeznaczonych na stypendia realizowane w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 wynosi 108 000 zł. Fundatorem stypendiów są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Udział w Konkursie polega na przedstawieniu prezentacji na temat związany z zastosowaniami współczesnych rozwiązań automatyki i robotyki w przemyśle (na wybranym przykładzie, ewentualnie przykładach) lub przedstawieniu raportu z prowadzonych prac badawczych w zakresie realizowanej pracy inżynierskiej, względnie innych badań prowadzonych przez uczestnika, które nawiązują do tematyki Konkursu.

Zgłoszenie do Konkursu polega na dostarczeniu do biura Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, które znajduje się w budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu (pokój 414) karty zgłoszenia wraz z odpowiednimi dokumentami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

 

Terminarz:

  • nabór zgłoszeń: do 30 listopada 2017 r.  NOWY TERMIN: do 6 grudnia 2017 r. włącznie
  • ogłoszenie listy finalistów: 15 grudnia 2017 r.
  • finał i ogłoszenie wyników: 11 stycznia 2018 r. 

 

Szczegóły dotyczące Konkursu:

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia czytelnie, drukowanymi literami.