Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Finał konkursu Innowator

Finał konkursu "Innowator - I Konkurs Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego".

 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego objęła patronatem honorowym konkurs pn "Innowator - I Konkurs Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego", którego finał odbył się 21 marca 2018 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.


W dzisiejszych czasach, kiedy mamy łatwy i szybki dostęp do gotowych rozwiązań technicznych i technologicznych, wydawać by się mogło, że młodzież stała się niecierpliwa, odtwórcza i mało odporna na porażki. Wszystkim tym cechom zaprzeczyli uczestnicy finału konkursu pn. „Innowator - I Konkurs Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego”, który odbył się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w dniu 21 marca 2018.

Podczas finału 15 par nauczyciel – uczeń ze szkół technicznych z naszego województwa przedstawiło swoje wynalazki i innowacje. Wśród zaprezentowanych prac znalazł się m.in. kominowy sygnalizator spalania śmieci, deskorolka napędzana elektrycznie czy symulator dachowania. Przedstawione prace były interesujące i nowatorskie, a ich konstrukcja wymagała od uczniów cierpliwości, determinacji, wiedzy i pasji.

Po zaprezentowaniu wszystkich prac, uczniowie wraz z ich opiekunami mieli okazję odwiedzić laboratoria znajdujące się na naszym wydziale oraz wysłuchać krótkiego wykładu inżyniera i konstruktora pana Zbysława Szwaja, który opowiedział m.in. o procesie konstrukcji samochodów Gepard i Leopard 6 Litre Roadster. Na koniec wręczono dyplomy i nagrodzono laureatów konkursu, którymi zostali:

  • Balcerkowski Wiktor z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku za pracę pt. „Innowacyjny mobilny system inteligentnej instalacji elektrycznej”,
  • Kaczmarek Michał z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku za pracę pt. „SZPOT – Sygnalizator Zewnętrzny Palenia Odpadami Toksycznymi. Kominowy sygnalizator spalania śmieci”,
  • Kamiński Szymon z Zespołu Szkół Technicznych im. Śniadeckich w Grudziądzu za pracę pt. „Automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w samochodach”,
  • Łączkowski Paweł z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku za pracę pt. „Szkolny system sprawdzania wiedzy i informacji”
  • Multan Bartosz z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku za pracę pt. „E-longboard”.

 

Konkurs został zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” we współudziale z Województwem Kujawsko-Pomorskim i z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.