Stypendia

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego została założona w celu wspierania społeczności WFAiIS. Dlatego też od początku swojego istnienia posiadamy fundusz stypendialny zasilany darowiznami, środkami z umów sponsorskich oraz wypracowanym zyskiem z własnej działalności. Naszym marzeniem i celem jest uzbieranie miliona, który pozwoliłby nam na rozszerzenie oferty stypendialnej i objęcie wsparciem większej liczby studentów i doktorantów.

Jeśli chcesz wesprzeć tę ideę i naszą społeczność zachęcamy do zapoznania się z zakładką WSPIERAJ NAS.

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na WFAiIS UMK lub już u nas studiujesz zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą stypendialną. 

Bieżące konkursy stypendialne:

 • Student na 5+! - nabór zgłoszeń do 18 lipca 2023 r.. SZCZEGÓŁY
 • Stypendia FAJ-FAMO -  nabór zgłoszeń do 12 kwietnia 2023 r. SZCZEGÓŁY
 • FAST XII edycja - finał odbył się 1 kwietnia 2023 r., SZCZEGÓŁY

Oferta stypendialna FAJ:

Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu (FAST)

 • dla kogo: kandydaci na studentów pierwszego roku s1 na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i astronomia
 • formuła: udział w konkursie polega na samodzielnym napisaniu pracy popularnonaukowej lub będącej raportem z własnych badań i przygotowaniu prezentacji na dowolny temat bezpośrednio związany z fizyką lub astronomią (praca i prezentacja na ten sam temat); osoby zakwalifikowane do finału przedstawią w nim ustne prezentacje
 • nagrody: 3 roczne stypendia w wysokości 5 000 zł, miejsca w akademikach oraz bony na podręczniki
 • informacje dodatkowe: zwrot kosztów noclegu i podróży
 • ogłoszenie konkursu: corocznie, listopad lub grudzień
 • poprzednia edycja: FAST 

 Student na 5+! (dawniej: Olimpijczycy):

 • dla kogo: finaliści i laureaci olimpiad lub ogólnopolskich konkursów przedmiotowych,
 • formuła: udział w konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia zawierającego świadectwo maturalne, listę swoich osiągnięć oraz CV
 • nagrody: 3 roczne stypendia w wysokości minimum 10 000 zł (w zależności od edycji)
 • ogłoszenie konkursu: corocznie, kwiecień-maj
 • poprzednia edycja: Olimpijczycy 2020

Stypendia TZMO-Automatyka:

 • dla kogo: kandydaci na studentów pierwszego roku s2 na kierunkach automatyka i robotyka lub informatyka stosowana 
 • formuła: udział w konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia zawierającego średnią ocen za 3 lata studiów, listę swoich osiągnięć, CV oraz abstrakt; osoby zakwalifikowane do finału prezentują pracę na temat związany z zastosowaniami współczesnych rozwiązań automatyki i robotyki w przemyśle lub przedstawieniu raportu z prowadzonych prac badawczych w zakresie realizowanej pracy inżynierskiej
 • nagrody: 2 stypendia w wysokości 27 000 zł każde
 • ogłoszenie konkursu: corocznie, listopad
 • poprzednia edycja: Stypendia TZMO-Automatyka

Zachęcamy również do zapoznania się ofertą stypendialną WFAiIS UMK.