Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji

Polska Zobacz Więcej - weekend za pół ceny w Obserwatorium!

PZPC

Zwiedzanie Obserwatorium dla osób indywidualnych w ramach akcji Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny!

7.10.2017 godz. 18:00

8.10.2017 godz. 12:00


Ceny biletów podczas trwania akcji:
10zł/ bilet normalny
7zł/ bilet ulgowy
Bilety do nabycia u przewodnika na miejscu przed wyznaczoną godziną zwiedzania.

⇒ Czytaj dalej

Warsztaty przyrodnicze "Mały Naukowiec" - edycja 2017/2018

 

Informujemy, że trwa rekrutacja na warsztaty przyrodnicze organizowane przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego.

Zajęcia będą odbywać się w Instytucie Fizyki UMK w sali nr 30 od września 2017 do czerwca 2018 r.

Warsztaty przyrodnicze „Mały naukowiec” prowadzone są metodą Montessori, której celem jest nauka poprzez zabawę, a efektem wszechstronny rozwój dziecka. Każdy warsztat odpowiada na konkretne pytanie stanowiące temat zajęć, dzięki czemu dziecko poznaje otaczający go świat i zaczyna go rozumieć.

⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu "Olimpijczycy"

 

Informujemy, że ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Olimpijczycy" został rozstrzygnięty. 

W dniu 19 lipca 2017 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr. hab. Anna Bartkiewicz (prodziekan ds. studentów)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • prof. dr hab. Jarosław Zaremba

wraz z delegatem Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA.) dr. Pawłem Neumannem dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń.

⇒ Czytaj dalej

 

 Konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka"

dla studentów kierunków inżynierskich zainteresowanych kontynuacją nauki

na drugim stopniu studiów WFAiIS UMK w Toruniu 

 

Informujemy, że dnia 25 października 2017 zostanie ogłoszony konkurs "Stypendia TZMO - Automatyka" adresowany dla studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowić będą cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 27 000 zł każde, przyznane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019. Sponsorem nagród w konkursie (stypendiów) o łącznej wysokości 108 000 zł jest spółka Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO SA).

⇒ Czytaj dalej


 FAJ ogłasza ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy"

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 - kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad, względnie laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Do konkursu mogą przystąpić także finaliści konkursów przedmiotowych, ich udział w konkursie będzie jednak uzależniony od liczby aplikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 1500 zł, 1300 zł, 1100 zł i 900 zł miesięcznie, przyznane na okres 10 miesięcy od października 2017 r. do lipca 2018 r. z zastrzeżeniem, że przynajmniej jedno stypendium zostaje przyznane uczestnikowi, który zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna. Sponsorem stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fizyka.umk.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


Terminarz:

  • termin nadsyłania zgłoszeń: 5 lipca 2017 r. UWAGA! Nowy termin 14 lipca 2017 r.
  • ogłoszenie listy finalistów: 12 lipca 2017 r. 21 lipca 2017 r.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu:

⇒ Czytaj dalej