Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> TZMO-ranking

Wyniki konkursu "Stypendia TZMO - Automatyka"

 

Informujemy, że pierwszy etap konkursu studentów kierunków inżynierskich WFAiIS "Stypendia TZMO-Automatyka" został rozstrzygnięty. 

W dniu 14 grudnia 2017 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr hab. Rafał Adamczak (kierownik Katedry Informatyki Stosowanej)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK

wraz z Prezesem Zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego dr Justyną Cembrzyńską dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń. 

 

Po dyskusji oraz uwzględnieniu pkt. 9i podpunkt b regulaminu Konkursu (skala od 0 do 20 pkt.) Komisja przedstawiła listę rankingową, wg której do finału Konkursu zakwalifikowały się nastepujące osoby:


  1. Weronika Wojciechowska (20 pkt)
  2. Mateusz Kaczan (18 pkt)
  3. Arkadiusz Przydział (16 pkt)

 

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 o godz. 8:30. Prezentacje na temat wskazany w nadesłanym abstrakcie przedstawione podczas fianału powinny mieścić się w czasie 15-25 minut.

 

Finalistom gratulujemy!