Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Olimpijczycy 2

Ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy" 

dla kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu - edycja 2018

 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej już wkrótce ogłosi kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy".


Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 


Nagrodę stanowić będą stypendia naukowe w wysokości nawet 1 800 zł brutto (z podatkiem)  przyznane na okres 10 miesięcy od października 2018 r. do lipca 2019 r. Sponsorem stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz firma Apator S.A.

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

 

Szczegółowy terminarz i regulamin konkursu zostanie opublikowany później.

Już teraz zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem poprzedniej edycji konkursu: