Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Władze

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Dziekan WFAiIS
Członkowie Rady Fundacji
prof. dr hab. Stanisław Chwirot – WFAiIS
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS, Dyrektor Instytutu Fizyki d/s naukowych
dr Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu KPOP Lewiatan, Prezes Zarządu KarStanS sp. z o. o.
dr hab. Andrzej Niedzielski, prof. UMK –WFAiIS, Kierownik Katedry Astronomii i Astrofizyki
mgr inż. Janusz Niedźwiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Zarządu APATOR S.A.
dr inż. Ewa Rybińska – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
prof. dr hab. Józef Szudy – WFAiIS

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
mgr Ewa Kaszewska
Członkowie Zarządu
dr hab. Jacek Matulewski – sekretarz
mgr Emilia Nowakowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Aleksander Balter – WFAiIS
Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr hab. Jan Iwaniszewski – WFAiIS, prodziekan ds. organizacji kształcenia
dr hab. Piotr Targowski, prof. UMK – WFAiIS